Frienddog-Online.com

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

เบอร์ร้าน 081-9847700

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 529-610779-1 ชื่อ ปณิตา ดีวิมล

2. ผู้ซื้อสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้านโดยตรง ที่ ร้านเพื่อนสุนัข เลขที่ 60/1 ม.4 โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี.

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tbank ธนาคารธนชาติ
คุณปณิตา ดีวิมล
529-6-10779-1
ออมทรัพย์